Σπειραματονεφρίτιδα : Διάβασε τα 7 Συμπτώματα της νόσου

Σπειραματονεφρίτιδα

Τι είναι η σπειραματονεφρίτιδα

Η σπειραματονεφρίτιδα είναι η φλεγμονή του αγγειώδους σπειράματος που είναι
μια δομή των νεφρών που αποτελείται από πολύ μικρά αγγεία και εμφανίζεται μετά
από κάποια σοβαρή λοίμωξη. Τα αγγεία αυτά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
για την υγεία των νεφρών καθώς φιλτράρουν το αίμα και απομακρύνουν τα
πλεονάζοντα υγρά.
Αν το σπείραμα αυτό επομένως υποστεί βλάβη, οι νεφροί θα πάψουν να λειτουργούν
φυσιολογικά. Η σπειραματονεφρίτιδα στην ουσία είναι πάθηση που πλήττει τους
νεφρούς, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα αίτια χρόνιας νεφρικής
ανεπάρκειας τελικού σταδίου και κατάληξης σε αιμοκάθαρση.
Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά στα αίτια, τα σύμπτωμα καθώς και στην
θεραπεία της σπειραματονεφρίτιδας ώστε να ενημερωθείτε πλήρως για το θέμα
αυτό.

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται;

Η σπειραματονεφρίτιδα διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή όπως επίσης και σε χρόνια και οξεία. Η πρωτογενής σπειραματονεφρίτιδα εμφανίζεται από μόνη της ,δηλαδή τα νεφρά είναι τα κύρια όργανα που ενέχονται,ενώ η δευτερογενής μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας υποκείμενης πάθησης όπως συστηματικά νοσήματα, ή μεταβολικά νοσήματα κ.α

Στις πρωτοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες δεν γνωρίζουμε την αιτία πρόκλησης ενώ οι δευτεροπαθείς σπειραματονεφρίτιδες προκαλούνται από κάποιο αίτιο όπως για παράδειγμα στρεπτοκοκκική λοίμωξη, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος κ.α.

Τα κλινικά σύνδρομα που εκδηλώνονται οι σπειραματονεφρίτιδες είναι:

α)οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο

β)χρόνιο νεφριτιδικό σύνδρομο

γ)ασυμπτωματική λευκωματουρία ή και αιματουρία

δ)νεφροσικό σύνδρομο

Ιστολογική ταξινόμηση ΣΝ

 Α:Υπερπλαστικές ΣΝ

 • IGA  νεφροπάθεια
 • Μεσογγεοτριχοειδική ή μεμβρανοπαραγωγική ΣΝ
 • Ταχέως εξελισόμενη ΣΝ 
 • Διάχυτη υπερπλαστική ΣΝ 

Β: Μη υπερπλαστικές ΣΝ

 • Νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων
 • Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση
 • Μεμβρανώσης ΣΝ  

Χρόνια Σπειραματονεφρίτιδα

Η χρόνια νεφρική νόσος περιορίζει την νεφρική λειτουργία και τα νεφρά σταδιακά
χάνουν την ικανότητα φιλτραρίσματος ουσιών. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η
αιμοκάθαρση ή η μεταμόσχευση νεφρού είναι απαραίτητη για επιβίωση.
Μπορεί να αναπτυχθεί με την πάροδο των χρόνων με ελάχιστα ή και καθόλου
συμπτώματα ενώ μπορεί να προκαλέσει μη αντιστρεπτή βλάβη στους νεφρούς και
εν τέλει να οδηγήσει σε ολική νεφρική ανεπάρκεια. Τα αίτια της δεν είναι
ξεκάθαρα, μπορεί να οφείλεται σε κάποια γενετική ασθένεια, σε κάποιες
αυτοάνοσες ασθένειες, σε ιστορικό καρκίνου κ.α όπως αναφέραμε και παραπάνω.
Είναι πιθανό, ωστόσο να εμφανιστεί μια σταδιακή ανάπτυξη συμπτωμάτων
παρόμοια με αυτά της οξείας σπειραματονεφρίτιδας, όπως θωρακικός πόνος,
συχνή νυκτερινή ούρηση, υψηλή αρτηριακή πίεση, αίμα στα ούρα κ.α.

Οξεία Σπειραματονεφρίτιδα

Η οξεία σπειραματονεφρίτιδα μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας μόλυνσης, όπως ο
στρεπτόκοκκος, η μπορεί να προέρχεται από κάποιο πρόβλημα του ανοσοποιητικού
συστήματος και να υποχωρήσει χωρίς θεραπεία. Διαφορετικά απαιτείται μια
επιπλέον θεραπεία ώστε να αποτραπεί μία μακροπρόθεσμη βλάβη των νεφρών. Η
ζημιά στη λειτουργία φιλτραρίσματος του νεφρού μπορεί να προκαλέσει τη
συσσώρευση άχρηστων ουσιών γρήγορα, κάτι που απαιτεί αιμοκάθαρση.
Τα συμπτώματά της είναι η πιο συχνή ενούρηση, υψηλή αρτηριακή πίεση, το
πρήξιμο στο πρόσωπο, αίμα στα ούρα κ.α

Άλλα αίτια εμφάνισης της νόσου

Η σπειραματονεφρίτιδα μπορεί να προκληθεί από μεγάλο αριθμό παθήσεων, αν και
μερικές φορές εμφανίζεται από μόνη της. Οι παθήσεις που οδηγούν στην λοίμωξη
των σπειραμάτων περιλαμβάνουν μολύνσεις, μετά-στρεπτοκοκκική
σπειραματονεφρίτιδα, ιογενείς λοιμώξεις, αυτοάνοσες παθήσεις, υψηλή αρτηριακή
πίεση, διαβητική νεφροπάθεια κ.α

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι αυτά που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό και την
σοβαρότητα της νόσου ενώ πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή.
Τα κυριότερα συμπτώματα της σπειραματονεφρίτιδα είναι τα εξής:

 • Ροζ ή καφέ χρώμα στα ούρα από τα κόκκινα αιμοφόρα αγγεία (αιματουρία)
 • Αφρώδη ούρα εξαιτίας της περίσσειας πρωτεΐνης (πρωτεϊνουρία)
 • Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)
 • Κατακράτηση υγρών (οίδημα) με πρήξιμο στο πρόσωπο, στα βλέφαρα, ταχέρια, τα πόδια και την κοιλιακή χώρα
 • Κούραση από την αναιμία ή την νεφρική ανεπάρκεια
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και
 • μειωμένη παραγωγή ούρων

Διάγνωση

Η διάγνωση της νόσου γίνεται μέσω ουρολογικών εξετάσεων όταν υπάρχει υποψία
της νόσου ή και μέσω μιας κλινικής εξέτασης ρουτίνας για κάποια άλλη πάθηση και
έτσι να οδηγήσει στην ανακάλυψη της σπειραματονεφρίτιδας. Οι εξετάσεις μπορεί
να δείξουν λευκωματουρία, αιματουρία και κυλινδρουρία, νεφρωσικό σύνδρομο,
υπέρταση, οξεία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Επομένως η ύπαρξη αίματος και
πρωτεϊνών στα ούρα συνιστά σημαντικό δείκτη για την νόσο.
Όπως αναφέραμε και άνωθεν μια σοβαρή και μακροχρόνια λοίμωξη μπορεί να
βλάψει τα νεφρά. Η θεραπεία για την σπειραματονεφρίτιδα  εξαρτάται από τον τύπο της. Ενώ η τελική διάγνωση της σπειραματονεφρίτιδας γίνεται με βιοψία
νεφρού.

Ποιες οι επιπλοκές της νόσου;

Η σπειραματονεφρίτιδα μπορεί να βλάψει την ικανότητα φιλτραρίσματος των
νεφρών, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση υγρών, ηλεκτρολυτών και
αποβλήτων στο σώμα. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε νεφρωσικό σύνδρομο, το
οποίο προκαλεί έντονη πρωτεϊνουρία, γεγονός που οδηγεί σε ανεπαρκή πρωτεΐνη
στο αίμα και συνεπώς έντονη κατακράτηση υγρών και αλάτων στο σώμα σας. Το
νεφρωσικό σύνδρομο μπορεί επίσης να συνδεθεί με υψηλή χοληστερόλη και πρήξιμο
σε όλο το σώμα.


Θεραπεία

Η θεραπεία και οι επιλογές για την αντιμετώπιση της νόσου εξαρτώνται από τον
τύπο και τα αιτία της σπειραματονεφρίτιδας. Είναι σημαντικό να χορηγηθεί άμεσα
η κατάλληλη θεραπεία διαφορετικά μπορεί να εξελιχθεί η νεφρική βλάβη σε χρόνια
νεφρική νόσο και σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Σε μεγάλο ποσοστό οι
σπειραματονεφρίτιδες είναι ιάσιμες. Ωστόσο, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος
υποτροπής, πρέπει ο ασθενής να παρακολουθείται από τον νεφρολόγο του ακόμη
και μετά το πέρας της θεραπείας.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων απαιτείται εξειδικευμένη θεραπεία. Σε γενικές
γραμμές η θεραπεία στόχο έχει την αντιμετώπιση της υπέρτασης αν αυτή είναι μια
από της βασικές αιτίες της νόσου, τη μείωση της λευκωματουρίας ή οποιασδήποτε
άλλης επιπλοκής. Η ειδική θεραπεία στοχεύει στη μείωση της  νεφρικής βλάβης 
που εξαρτάται από την αιτιοπαθογένεια της νόσου, τη βαρύτητά της όπως και από
το αν πρόκειται για οξεία ή χρόνια σπειραματονεφρίτιδα.
Για την χρόνια σπειραματονεφρίτιδα, θα πρέπει να περιορίσετε την ποσότητα της
πρωτεΐνης, του αλατιού και του καλίου στην διατροφή σας. Άλλες συμβουλές που
συμβάλουν στην ανάκαμψη από την σπειραματονεφρίτιδα και την αποτροπή από
μελλοντικές βλάβες είναι η διακοπή του καπνίσματος, η διατήρηση ενός
φυσιολογικού βάρους και η υιοθέτηση μια ισορροπημένης διατροφής. Προληπτικά
στην αποφυγή εμφάνισης σπειραματονεφρίτιδας κρίνεται συνετό η άμεση θεραπεία
από λοίμωξη από στρεπτόκοκκο, ο έλεγχος της υψηλής αρτηριακής πίεσης και του
σακχάρου στο αίμα για την πρόληψη της διαβητικής νεφροπάθειας.
Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω θα ακολουθηθούν αφού πρώτα επισκεφτείτε
έναν εξειδικευμένο νεφρολόγο ο οποίος εξετάζοντας σας και ελέγχοντας τις
εξετάσεις σας θα συνθέσει το πόρισμα του για την αντιμετώπιση της νόσου και για
την επιλογή της θεραπείας που θα ακολουθηθεί.

Αν έχετε το οποιοδήποτε ανησυχητικό συμπτώματα ή απλά θέλετε προληπτικά να
μεριμνήσετε για την υγεία των νεφρών σας μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον
εξειδικευμένο ιατρό Παπαδογιαννάκη Απόστολο

     

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *