ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΕΣ

Οι νεφροί αποτελούνται από χιλιάδες μικροσκοπικές λειτουργικές μονάδες του νεφρώνες οι οποίοι διαιρούνται σε δύο μέρη, το σπείραμα και το νεφρικό σωληνάριο.

Η φλεγμονή στο σπείραμα και κάποιες φορές και στο νεφρικό σωληνάριο προκαλεί τις σπειραματονεφρίτιδες.

Η σπειραματονεφρίτιδες είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου και κατάληξης σε αιμοκάθαρση.
Υπάρχουν πολλά είδη σπειραματονεφριτίδων με διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόγνωση.

  • Νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων
  • Μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα
  • Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση(FSGS)
  • IgA νεφροπάθεια
  • Νεφρίτιδα του λύκου
  • ANCA αγγειίτιδες
  • Μεμβρανουπερπλαστικό σύνδρομο
  • Μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα

Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι λευκωματουρία, αιματουρία, νεφρωσικό σύνδρομο, υπέρταση, οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Η τελική διάγνωση της σπειραματονεφρίτιδας γίνεται με βιοψία νεφρού.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι διαφορετική ανάλογα με τον τύπο της σπειραματονεφρίτιδας και συνήθως συνίσταται σε χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής όπως κορτικοστεροειδή, αναστολείς της καλσινευρίνης, κυκλοφωσφαμίδη, MMF, αζαθειοπρίνη κ.ά.